Best Instagram Analytics. Useful Instagram website!
_active_girl

_active_girl

Giày 2hands Chính Hãng

Không quá truyền thống như màu đỏ tươi, cũng ko quá nổi bật như màu cam, em này phối hợp 2 màu quá tinh tế luôn, tươi roi rói.

Chuck Taylor Classic, size 37.5, chân 24cm.

Giá ở store tầm 1triệu 1, trong khi độ mới e này ở shop mình là 9/10 luôn, giá vô cùng yêu thương, chỉ 450k

Giảm ngay 10% khi mua 2 đôi luôn.

<a href='/tag/hnbmg' target='_blank'>#hnbmg</a> <a href='/tag/thankinhgiay' target='_blank'>#thankinhgiay</a> <a href='/tag/vscovietnam' target='_blank'>#vscovietnam</a> <a href='/tag/converse' target='_blank'>#converse</a> <a href='/tag/nike' target='_blank'>#nike</a> <a href='/tag/ootd' target='_blank'>#ootd</a> <a href='/tag/secondhands' target='_blank'>#secondhands</a> <a href='/tag/2hands' target='_blank'>#2hands</a> <a href='/tag/2hands' target='_blank'>#2hands</a>shoes <a href='/tag/saigon' target='_blank'>#saigon</a> <a href='/tag/vnxk' target='_blank'>#vnxk</a> <a href='/tag/vietnamese' target='_blank'>#vietnamese</a> <a href='/tag/cfyc' target='_blank'>#cfyc</a> <a href='/tag/ootd' target='_blank'>#ootd</a>vietnam <a href='/tag/vietnamstreetwear' target='_blank'>#vietnamstreetwear</a> <a href='/tag/snkrvn' target='_blank'>#snkrvn</a> <a href='/tag/vietnamese' target='_blank'>#vietnamese</a>streetstylegroup <a href='/tag/vans' target='_blank'>#vans</a> 
<a href='/tag/iuf' target='_blank'>#iuf</a> <a href='/tag/fit' target='_blank'>#fit</a> <a href='/tag/love' target='_blank'>#love</a> <a href='/tag/instagood' target='_blank'>#instagood</a> <a href='/tag/photooftheday' target='_blank'>#photooftheday</a> <a href='/tag/fashion' target='_blank'>#fashion</a> <a href='/tag/beautiful' target='_blank'>#beautiful</a> <a href='/tag/happy' target='_blank'>#happy</a> <a href='/tag/like4like' target='_blank'>#like4like</a> <a href='/tag/picoftheday' target='_blank'>#picoftheday</a> <a href='/tag/instadaily' target='_blank'>#instadaily</a>

Không quá truyền thống như màu đỏ tươi, cũng ko quá nổi bật như màu cam, em này phối hợp 2 màu quá tinh tế luôn, tươi roi rói. Chuck Taylor Classic, size 37.5, chân 24cm. Giá ở store tầm 1triệu 1, trong khi độ mới e này ở shop mình là 9/10 luôn, giá vô cùng yêu thương, chỉ 450k Giảm ngay 10% khi mua 2 đôi luôn. #hnbmg #thankinhgiay #vscovietnam #converse #nike #ootd #secondhands #2hands #2handsshoes #saigon #vnxk #vietnamese #cfyc #ootdvietnam #vietnamstreetwear #snkrvn #vietnamesestreetstylegroup #vans #iuf #fit #love #instagood #photooftheday #fashion #beautiful #happy #like4like #picoftheday #instadaily
129d 22h 21m 21s